REGIONAAL ONDERZOEK LELIETEELT

ROL

STICHTING REGIONAAL ONDERZOEK LELIETEELT IN NOORD-  EN OOST NEDERLAND

NIEUWS

Open dag

 

Het onderzoek op de proeftuin aan van ROL, dat aan de Jaren in Vledder is gelegen, is nog nooit zo groot geweest.  Op vrijdag 4 september 2020 werd een open dag georganiseerd. Een dag eerder werden diverse genodigden rondgeleid langs 12 verschillende onderwerpen.

 

Stichting Regionaal Onderzoek Lelie (ROL) is in 1999 gestart met teelt-technisch onderzoek in Noord- en Oost Nederland. De zandgronden zijn rijk aan organische stof en blijken bij uitstek geschikt voor de lelieteelt.  Eind negentiger jaren is er een stijgende vraag naar de bollen en is de teelt flink uitgebreid.  Veel bedrijven hebben zich gespecialiseerd in de bollenteelt. Ruim 45% van het areaal groeit nu in dit gebied. Vanaf het begin heeft ROL ingespeeld op de kennisbehoefte.

Het areaal is in de afgelopen jaren iets gekrompen.  In 2020 werd er 3.775 hectare door de telers aangemeld voor de keuring door de bloembollenkeuringsdienst (BKD). Zonder keuring mogen de lelies niet worden verhandeld. De lelie is na de tulp in oppervlakte het tweede bolgewas in Nederland.

In de traditionele bollengebieden bleek in het verleden onvoldoende grond beschikbaar en door de telers uit Noord- en Zuid Holland zijn daarom afspraken gemaakt met agrarische bedrijven uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Leliebollen die hier geteeld zijn worden verhandeld over de hele wereld. Japan, China, Italiƫ, Groot Brittanniƫ en Amerika zijn belangrijke, maar ook kritische afnemers, die alleen genoegen nemen met de beste kwaliteit.

In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen. Doel is kennis te ontwikkelen die een, in alle opzichten, duurzame teelt mogelijk maakt. Vanaf 2016 is specifiek aandacht besteed aan de effecten van bodem- en plantversterkende producten. Een reductie van 50% in Milieubelasting blijkt goed mogelijk zonder aan opbrengst in te leveren. Door de medewerking van leliebroeier Onings bv in Honselaarsdijk is ook de bloemkwaliteit vastgesteld.

Voor de aangesloten bedrijven zijn de resultaten uit het onderzoek via deze website ook digitaal te verkrijgen. Daarnaast is er enige algemene informatie beschikbaar voor belangstellenden.

 

Bezoek ook eens de website Lelieteelt.nl

 

Het onderzoek van Stichting ROL wordt in 2020 mede mogelijke gemaakt door bijdragen van het leliefonds van de KAVB, de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld.

Foto: Wijnand Saathof