Home

De Stichting Regionaal Onderzoek Lelie (ROL) is in 1999 gestart met teelttechnisch onderzoek in Noord- en Oost Nederland. De humeuze zandgronden blijken bij uitstek geschikt voor de lelieteelt en ruim 45% van het areaal groeit in deze regio. Dat levert bij zo’n nieuwe teelt natuurlijk veel vragen op!

Met zo’n  5.000 hectare  is de lelie na de tulp in oppervlakte het tweede bolgewas in Nederland. In economisch opzicht is de lelie zelfs de nummer één!

De teelt van lelies heeft in de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. In de traditionele bollengebieden bleek onvoldoende grond beschikbaar en door de telers uit Noord- en Zuid Holland zijn daarom afspraken gemaakt met agrarische bedrijven uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.   Leliebollen die hier geteeld zijn worden verhandeld over de hele wereld. Japan, China, Italië en Amerika zijn belangrijke, maar ook kritische afnemers, die alleen genoegen nemen met de beste kwaliteit.

In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen. Doel is kennis te ontwikkelen die een, in alle opzichten, duurzame teelt mogelijk maakt. Vanaf 2016 en 2017 is specifiek aandacht besteed aan de effecten van bodem- en plantversterkende producten. Op basis van de uitkomsten is in 2018 gekozen door te gaan met de vijf objecten die in de afgelopen jaren het best hebben gescoord  als het gaat om bolopbrengst en tegelijk een reductie van 50% in Milieubelasting. Door de medewerking van leliebroeier Onings bv in Honselaarsdijk is ook de bloemkwaliteit vastgesteld.  In 2019 wordt dit onderzoek herhaald.

Voor de aangesloten bedrijven zijn de resultaten uit het onderzoek via deze website ook digitaal te verkrijgen. Daarnaast is er enige algemene informatie beschikbaar voor belangstellenden.

Bezoek ook eens de website Lelieteelt.nl

Het onderzoek van Stichting ROL wordt in 2018 en 2019 mede mogelijke gemaakt door bijdragen van het leliefonds van de KAVB en de provincie Drenthe.
Email facebook twitter LinkedIn