Home

De Stichting Regionaal Onderzoek Lelie (ROL) is in 1999 gestart met teelttechnisch onderzoek in Noordoost Nederland. De humeuze zandgronden blijken bij uitstek geschikt voor de lelieteelt en ruim 45% van het areaal groeit in deze regio. Dat levert bij zo’n nieuwe teelt natuurlijk veel vragen op!

Met zo’n  5.000 hectare  is de lelie na de tulp  in oppervlakte  het tweede bolgewas  in Nederland. In economisch opzicht is de lelie zelfs de nummer één!

De teelt van lelies heeft in de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. In de traditionele bollengebieden bleek onvoldoende grond beschikbaar en door de telers uit Noord- en Zuid Holland zijn daarom afspraken gemaakt met agrarische bedrijven uit Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.   Leliebollen die hier geteeld zijn worden verhandeld over de hele wereld. Japan, Italië en Amerika zijn belangrijke, maar ook kritische afnemers, die alleen genoegen nemen met de beste kwaliteit.

In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen. Doel is kennis te ontwikkelen die een, in alle opzichten, duurzame teelt mogelijk maakt.  In 2016 en 2017 wordt specifiek aandacht besteed aan bodem- en plantversterkende producten
Op een praktijkperceel worden de voorwaarden van het Milieukeur getoetst. 
Voor de aangesloten bedrijven zijn de resultaten uit het onderzoek via deze website ook digitaal te verkrijgen. Daarnaast is er enige algemene informatie beschikbaar voor belangstellenden.

Bezoek ook eens de website Lelieteelt.nl

Het onderzoek van Stichting ROL wordt in 2016 en 2017 mede mogelijke gemaakt door bijdragen van de  Hagelunie, LTO Noord fondsen, Ibulb en het leliefonds van de KAVB.

 

Email facebook twitter LinkedIn