Nieuws & Agenda

Open dagen lelieteelt

Open dagen lelieteelt

Eind augustus zijn op twee middagen belangstellenden en telers uitgenodigd om met eigen ogen de stand van zaken op het proefveld van Stichting ROL in Vledder te bekijken. Beide dagen kunnen zich verheugen in een prima belangstelling. Naast de vakinhoudelijke teeltkennis is er ook volop ruimte om met elkaar over aanverwante zaken in gesprek te gaan. De maatschappelijke wens om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken is een steeds terugkerend onderwerp. In principe wil iedereen dat, maar dat lukt alleen als dat financieel geen nadeel oplevert. De afnemers, die vaak in het buitenland zitten, willen perfecte bollen tegen een acceptabele prijs.

Al voor het vierde jaar wordt onderzocht om met plant- en bodemversterkers het gewas weerbaarder te maken.  De resultaten zijn veelbelovend. Het meest opvallend zijn meestal de proeven waarin Botrytis elliptica een rol speelt. Letterlijk als een lopend vuurtje kan de vuurschimmel het gewas aantasten. Wat begint als kleine spettertjes, groeit uit tot bruine bladeren en binnen korte tijd tot volledig afgestorven planten. Dit jaar zijn vrijwel alle veldjes nog groen. Hebben we goede producten of is het een makkelijk teeltjaar? De strijd tegen virus is minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk. Kunnen alternatieve producten een rol spelen? Of moet je zo lang mogelijk in een gesloten ruimte en los van de grond telen? Genoeg gespreksstof!

Sinds een aantal jaren worden beleidsmakers en andere geïnteresseerden op donderdagmiddag vooraf uitgenodigd in Caférestaurant De Tippe. In een uur worden de aanwezigen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, de dilemma’s in de leliesector en het onderzoek bij ROL. In groepjes wordt daarna een rondgang gemaakt langs de verschillende proefvelden.

Op vrijdagmiddag worden de telers uitgenodigd voor een bezoek aan het proefveld. De Tippe zorgt dan voor broodjes hamburger en drinken. Een geste die wordt gewaardeerd. Voor alle bezoekers is er een veldgids zodat ook thuis de informatie nog eens kan worden doorgelezen.

Demonstratie MagGrow: https://youtu.be/rS4j_hsVlIs
Email facebook twitter LinkedIn