Nieuws & Agenda

Leliedag 2020

De leliedag 2020 wordt gehouden op woensdag 12 februari in Emmeloord, Motel Emmeloord.

Programma:

 

Namens het bestuur van de KAVB en Stichting ROL bent u van harte uitgenodigd voor de Landelijke Leliedag van de KAVB-productgroep Lelie en ROL op:

woensdag 12 februari 2020 in Hotel Emmeloord

Hooiveld 9 (A6 afslag 15, de Munt), Emmeloord.

9.30 uur Ontvangst met koffie en thee.

10.00 uur Ochtendprogramma

Opening – Gerard Menting , voorzitter van de KAVB-productgroep Lelie.

Mededelingen en actualiteiten lelie – Gerard Menting

De belangrijkste activiteiten van de productgroep Lelie van het afgelopen jaar passeren de revue. Tevens af- en aantredende leden van het bestuur.

Ontwikkelingen bij ROL – sprekers ROL (Dirk Osinga en Hans Kok)

Toelichting op de actualiteiten rondom de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost Nederland.

De kwaliteitskeuring van lelies – spreker BKD (Peter van Nieuwkoop)

De ervaringen met de kwaliteitskeuringen in het afgelopen jaar en actuele ontwikkelingen. Ketenregister – Een vertegenwoordiger van een handelsbedrijf geeft namens alle lelie handelsbedrijven een korte presentatie over het digitaal melden van leveringen door producenten aan Ketenregister.

Rondvraag

Ken uw Markt

Inleiding door Jaap Bond

Jaap Bond is in december gekozen als nieuwe Algemeen voorzitter van de KAVB. Vanuit zijn voorzittersrol zal Jaap Bond zijn visie geven op de ontwikkelingen in de bloembollensector. Aan bod komen thema’s als het imago van de sector, regelgeving, duurzaamheid en de speerpunten van het KAVB beleid.

Na zijn inleiding is er een forumdiscussie waarin hij als voorzitter optreedt met als thema: Ken uw markt.

Forumdiscussie met Marcel Markhorst, Peter Noordam, Evert van Zanten en Gerard Menting en Peter van Nieuwkoop, die elk vanuit hun eigen ervaring de discussie met de zaal aangaan.

12.00 uur Lunch De lunch wordt u aangeboden door de KAVB en Stichting ROL.

13.30 uur Middagprogramma

U kunt kiezen uit vier workshops in 2 rondes.

Workshops

1. Naar een ecologische lelieteelt : De proefresultaten van vier jaar onderzoek (incl. uitbloei) worden gepresenteerd met een doorkijkje naar de toekomst.

 

Weijnand Saathof (HLB). Hans Kok (Delphy) heeft afgelopen jaar ook gekeken naar de economische impact.

2. Druppelirrigatie, Jacob Dogterom.

 

Er is steeds meer ervaring met druppelirrigatie. Wat zijn de voor en nadelen.

3. Virus onderzoek en ontwikkelingen

 

Ineke Stijger WUR, Martin Verbeek WUR, Iris Stulemeijer BKD en Frank Kreuk Proeftuin Zwaagdijk nemen u mee in de wereld van virus in lelies. In de PPS ‘ Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen’ komen verschillende aspecten aan bod rond de verspreiding en overleving van deze kleine ziekteverwekkers.

4. Vitale Lelieteelt: Casper Slootweg en Natalia Moreno van WUR. Casper geeft de stand van zaken van dit project dat gericht is op een éénrichtings-teeltsysteem, waarbij de productie van uitgangsmateriaal onder beschermde condities wordt uitgevoerd en zet de veelbelovende resultaten van het onderzoek in de kas en buiten voor u uiteen. Daarnaast presenteren Casper en Natalia andere lelieprojecten van WUR.

 

14.30 uur pauze

15.00 uur 2e ronde workshops

16.00 uur Netwerkborrel

17.00 uur einde leliedag 2020

De leliedag is aangemeld als mogelijkheid voor het verlengen van de licentie gewasbescherming, onderdeel teelt. Neem uw pasje mee!

Graag tot ziens op woensdag 12 februari vanaf 9.30 uur in Emmeloord!

 

 
Email facebook twitter LinkedIn