Wat doen we?

Bij plantversterkers kaf van koren scheiden

HAIJO DODDE

Stichting ROL test een breed scala aan groene middelen in lelies. Doel is om met de meest veelbelovende producten het gebruik van chemie terug te dringen.

‘We scheiden het kaf van het koren’, zegt onderzoeker Weijnand Saathof van HLB over de zoektocht naar plantverster- kers of biostimulanten die iets toevoegen aan de lelieteelt. Hij vertelt dat het testen van groene middelen al diverse jaren vast onderdeel is van de onderzoeksactiviteiten op het proefveld in Vledder. ‘Wedoen dit samen met de producenten. Die steken hun nek uit om hun producten te meten met andere middelen.’

Dit jaar worden op het proefveld in dertien objecten verschillende schema’s met plantversterkers, al of niet in com- binatie met grondbehandelingen, met elkaar vergeleken. De focus ligt op de beheersing van vuur en fusarium in de lelies. De werking van de verschillende producten varieert van het stimuleren van het bodemleven tot het activeren van de plantweerbaarheid.

MEETBAAR EFFECT

‘Wij willen wetenschappelijk aan- tonen welke plantversterkers of biosti- mulanten een  meetbaar  effect  hebben op de plantweerstand. De resultaten ten opzichte van gangbare schema’s zijn vaak wisselend. Als daar aanleiding voor is, handhaven we specifieke producten voor vervolgonderzoek.’

De HLB-onderzoeker vertelt dat de laatste jaren mooie resultaten zijn bereikt met bijvoorbeeld een preparaat van Syngenta. ‘Dit biologische product heeft aantoonbaar een werking tegen vuur en   is zeker veelbelovend.’ Syngenta is bezig om hiervoor een toelating te krijgen.Doel van het onderzoek is besparing op gebruik van chemie, stelt Saathof. ‘Lelietelers gebruiken onze bevindingen om ook in de praktijk groene middelen uit te proberen. Dat gebeurt tot dusver met wisselende successen.’
Email facebook twitter LinkedIn