Wat doen we?

Onkruid voor lelieteler praktische uitdaging

HAIJO DODDE

De proef duurzame onkruidbeheersing levert interessante objecten op. De praktische toepassing heeft tijd nodig.

Strategieën voor onkruidbeheersing in lelies worden getest op het proefveld van Stichting ROL, om alternatieven te vinden voor de standaard chemische onkruidbestrijding. Onderzoeker Frank Kreuk van Proeftuin Zwaagdijk is betrokken bij de proef die vorig jaar is gestart. De mechanische onkruidbestrijding is uitgevoerd met een wiedeg. Een intensieve klus die resulteerde in zo’n 24 behandelingen vanaf het planten tot de bloei, stelt Kreuk. ‘Mits goed afgesteld, geeft de wiedeg weinig schade in lelies.’

Bij de afdekkingsmaterialen noemt Kreuk stro interessant maar praktisch omslachtig, vanwege de grote volumes die nodig zijn om het onkruid goed te onderdrukken. Een biologische  coa- ting over het leliebed is wel veelbelovend, maar de beschikbaarheid van het gebruikte product is onzeker. Verder belemmert het afdekken met afbreekbaar zwart plastic de groei van de lelies.

GOED GESLOTEN MULCHLAAG

In de proef zijn vorig jaar enkele objecten ingezaaid met niet-winterharde groenbemesters. Het gewas is in de winter alleen gehakseld en niet ondergewerkt. Onder de ontstane mulchlagen worden later met een speciale machine lelies geplant. Het idee is dat een goed gesloten mulchlaag de onkruiddruk beperkt.

Ook wordt de werking van herbiciden met minder milieubelasting vergeleken met een gangbaar schema. Kreuk: ‘We proberen de prestaties van nieuwe middelen te verbeteren met hulpstoffen.’

De onderzoeker beschouwt de niet- chemische alternatieven voor de onkruidbestrijding nog als een praktische uitdaging. ‘Dat vraagt om verder onderzoek. Tot die tijd is het te hopen dat voldoende middelen beschikbaar blijven voor een efficiënte onkruidbestrijding.’
Email facebook twitter LinkedIn