Nieuws & Agenda

Ene leliesoort weerbaarder dan de andere

HAIJO DODDE

De ziektegevoeligheid van leliesoorten verschilt significant, blijkt uit statistisch onderzoek van student Joost Hertogh.

Stichting ROL wil in veldonderzoek vaststellen wat dit verschil in weerbaarheid voor gevolgen heeft voor de gewasbe- schermingsstrategie van lelietelers.

‘Er worden in Nederland zo’n achthonderd leliecultivars geteeld’, zegt Joost Hertogh. ‘Belangrijk doel van mijn afstu- deerproject was om voor dat assortiment de verschillen in weerbaarheid tegen veelvoorkomende ziekteverwekkers in kaart te brengen. Het is gelukt om statistisch aan te tonen dat er weerbare en minder weerbare cultivars zijn.’

Hertogh, student aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, geeft een toelichting op de opdracht die hij via adviesorganisatie Delphy uitvoerde voor Stichting ROL. Voor zijn onderzoek vroeg hij zo’n veertig lelietelers om de ziektege- voeligheid van de door hen geteelde soorten te waarderen met een cijfer.

ZEVEN ZIEKTEN EN PLAGEN

De beoordeling had betrekking op zeven ziekten en plagen, zoals wortellesieaaltjes. Uit de input van de telers blijkt dat OT-hybriden op zes ziekten en plagen significant verschillen qua weerbaarheid. Bij LA-hybriden geldt dit voor vier ziekte- verwekkers en bij de Oriëntals voor twee. Hierbij tekent Hertogh aan dat hij voor de OT-hybriden de meeste waarnemingen heeft kunnen vastleggen.

Op basis van deze bevindingen heeft Stichting ROL dit jaar een proef aangelegd waarin voor de drie leliegroepen per groep vier weerbare soorten worden ver- geleken met één heel vatbare soort. De gewasbeschermingsstrategieën in deze proef variëren van gangbaar tot minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De resultaten moeten uitwijzen in hoeverre weerbare soorten een rol kunnen spelen bij de verdere verduurzaming van de lelieteelt.
Email facebook twitter LinkedIn