Desinfectie met Nontox

Boek "De teelt van lelies" is uit

Op 12 juni 2017 is in Honselaarsdijk het boek de teelt van lelies gepubliceerd tijdens de Dutch Lily days.
De teelt van lelies is bedoeld voor ondernemers en werknemers uit de leliesector en voor groendocenten, studenten en andere geïnteresseerden. Het boek wordt geprint on demand en is verkrijgbaar voor € 59,- via de webshop van het Ontwikkelcentrum.

Compleet overzicht
In het boek komt de complete cyclus van de lelieteelt aan bod, van uitgangsmateriaal tot aan het afleveren van de bollen. De teelt van lelies gaat ook uitgebreid in op sortiment en op ziekten en plagen. Aan De teelt van lelies verleenden diverse telers, docenten en teeltadviseurs hun medewerking. In dezelfde serie verschenen al het boek De broei van tulpen en De teelt van tulpen. Over de broei van tulpen is ook een digitale module beschikbaar op www.bollenacademie.nl. Binnenkort wordt ook een boek over de broei van lelies uitgebracht.

Stichting Bollenacademie
Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. Project Studiebol wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

Klik hier voor het inkijkexemplaar
Email facebook twitter LinkedIn