Algemeen

Onderzoek 2016 en 2017:  ontwikkelen ecologische lelieteelt.

Samenvatting

Stichting ROL wil samen met haar leden een rendabele en toekomstbestendige lelieteelt bewerkstelligen. Doelstelling van het project is het gebruik van kunstmeststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen sterk terug te dringen voor een beter imago, het voldoen aan markeisen en het creëren van een duurzame en robuuste teelt. Kortom het veilig stellen van de ‘license to operate’ voor lelietelers in Drenthe. Het verlagen van teeltrisico’s en het streven naar een rendabele bedrijfsvoering staat centraal.

Beoogd resultaat van het project is het ontwikkelen en verspreiden van kennis over ecologische teeltstrategieën waarbij 50% minder inzet van chemische gewasbescherming nodig is en 50% minder kunstmest. Het behoud van productkwaliteit, opbrengt en vrijheid van ziekten en plagen is daarbij een harde eis. Uit het project dienen vijf ‘best practices’ komen die lelietelers kunnen toepassen om het geschetste ecologische resultaat te behalen.

De werkzaamheden in het project worden verdeeld over de looptijd van twee jaar. Stichting Rol voert dit project praktijkonderzoek uit met vijf ecologische teeltstrategieën. De vijf strategieën worden vergeleken met de huidige teeltmethode. Het onderzoek wordt uitgevoerd in lelies uit de groepen Oriëntal en  LA-hybride. Iedere strategie wordt deels gecombineerd met bestaande middelen.  De uitkomsten worden tijdens verschillende bijeenkomsten gepresenteerd aan de sector en gepubliceerd in de vakbladen.

Download hier het gehele onderzoek (PDF 470 Kb)

Download hier het gehele onderzoek (Word 112 Kb)
Email facebook twitter LinkedIn