Onkruiden

ALTERNATIEVE ONKRUIDBESTRIJDING IN DE LELIETEELT

De discussie over de inzet van gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor veel discussie en maatschappelijke onrust. De leliesector staat voor de uitdaging om in een beperkt aantal jaren de inzet van chemie tot een minimum te beperken zonder in te leveren op de rentabiliteit.

Eén van de knelpunten is de onkruidbestrijding. Essentiële onkruidbestrijdingsmiddelen die nodig zijn voor het welslagen van de onkruidbestrijding in lelie dreigen te verdwijnen of worden vergaande beperkingen opgelegd.

Dit betekent dat alternatieve onkruidbestrijdingssystemen ontwikkeld dienen te worden omdat handmatig wieden vanwege de hoge arbeidskosten geen optie is. Lelies groeien niet netjes in een rij, mechanische bestrijding met een schoffelmachine is daarom geen alternatief.

In het verleden zijn diverse producten/systemen getest. Vanwege teleurstellende resultaten of financiële overwegingen heeft het geen opgang gemaakt. In dit onderzoek van Stichting ROL dat door Proeftuin Zwaagdijk wordt uitgevoerd, worden een aantal nieuwe ontwikkelingen/strategieën getest op effectiviteit en haalbaarheid. Onder andere wordt gekeken naar de mogelijkheid van mechanische onkruidbestrijding met een wiedeg, planten onder een mulchlaag en biologisch afbreekbaar folie.

Het leliefonds heeft voor dit onderzoek een financiële bijdrage toegezegd. Een aanvraag bij de provincie Drenthe in het kader van de regeling toekomstgerichte landbouw is nog in behandeling.
Email facebook twitter LinkedIn