Vitale bollen

Op weg naar een vitale teelt van leliebollen

Sinds een aantal jaren is Elothis B.V. bezig met het testen van natuurlijke toevoegingen, zogenaamde bio-stimulanten aan de bodem en het gewas om zo de vitaliteit van beide te verbeteren.
Tegelijkertijd wordt er ingezet op het verminderen van het gebruik van chemische middelen en de terugdringing van uitstoot naar de omgeving en het oppervlaktewater.

Omdat er in de bollenteelt van lelies sprake is van een toenemende druk van virussen en andere plagen, die niet meer zo gemakkelijk met de gebruikelijke gewasbeschermingsmiddelen binnen de perken zijn te houden, is er de vraag ontstaan of de vitaliteit van bodem en gewas zou zijn te vergroten. Dit zou dan logischerwijs als gevolg moeten hebben dat het gewas en de bollen minder vatbaar zullen zijn voor aantasting door ziekten en plagen.
Na een kleine proef in 2012 is die in 2013 nog eens herhaald.
De resultaten gaven zowel bij de test op virussen, de  opbrengst en kwaliteit van de bollen en naderhand de kwaliteit van de bloem aanleiding om dit op grotere schaal aan te pakken.

De proef wordt uitgevoerd in het kader van het Centre of Expertise Greenports, een programma dat gekoppeld is aan de groene HBO-instellingen, in opdracht van en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Dit draagt de naam Vitale Bollen- Vitale Bloemen.

De proef die dit jaar is opgezet en wordt uitgevoerd door het HLB bestaat uit vier rassen, te weten Montezuma, Carmine Diamond,  Serengeti en Manissa. Van deze vier rassen staan er vijf herhalingen. Tegelijkertijd krijgen al deze rassen vijf behandelingen, wat in het kort erop neer komt dat er:

  • één volgens de gebruikelijke norm wordt geteeld,
  • de tweede eveneens, maar dan zonder kunstmest,
  • de derde eveneens gebruikelijke teeltwijze zonder kunstmest maar dan met de stimulanten voor de bodem,
  • de vierde zonder kunstmest met biostimulanten voor de bodem en een aantal voor het blad en voor de rest de gebruikelijke teeltwijze en
  • de vijfde een volledig biologisch programma met biostimulanten voor bodem en gewas.

De bollen van de betreffende veldjes worden in het najaar afzonderlijk geoogst, gesorteerd en bewaard en in het voorjaar en vervolgens in de zomer geplant voor de bloei in de kas.
Studenten van het Groene Onderwijs worden bij deze proef in al zijn facetten betrokken.
Email facebook twitter LinkedIn