Wie zijn we?

Met de oprichting van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost Nederland (ROL) is geanticipeerd op de behoefte in het gebied aan teelt-technisch onderzoek. Vaak blijkt dat landelijk onderzoek niet zondermeer toepasbaar is. Specifieke klimaat- en bodemfactoren maken het noodzakelijk onderzoek te doen en zullen op basis daarvan leiden tot aangepaste adviezen.

De stichting heeft donateurs,  dat zijn vaak telers uit het gebied maar ook contractgevers uit de traditionele teeltgebieden en toeleverende bedrijven. Zij is daarmee een belangrijke factor geworden in de leliesector.

Ieder jaar wordt er in de zomermaanden een open dag op het proefveld georganiseerd. In de wintermaanden worden de resultaten gepresenteerd tijdens de landelijke leliedag. Donateurs krijgen de resultaten toegestuurd en kunnen op het afgeschermde deel van deze website de resultaten nog eens rustig doorlezen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes personen:

Hans Kok (voorzitter) Vledder
Dirk Osinga (secretaris-penningmeester) Dokkum
Sjaak Huetink Lemelerveld
Hans Schrieken Lemelerveld
Geert Schoon Callantsoog
Henk Joling DwingelooEmail facebook twitter LinkedIn