Wie zijn we?

Met de oprichting van de Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt in Noord- en Oost Nederland (ROL) is geanticipeerd op de behoefte in het gebied aan teelt-technisch onderzoek. Vaak blijkt dat landelijk onderzoek niet zondermeer toepasbaar is. Specifieke klimaat- en bodemfactoren maken het noodzakelijk onderzoek te doen en zullen op basis daarvan leiden tot aangepaste adviezen.

De stichting heeft donateurs,  dat zijn vaak telers uit het gebied maar ook contractgevers uit de traditionele teeltgebieden en toeleverende bedrijven. Zij is daarmee een belangrijke factor geworden in de leliesector.

Ieder jaar wordt er in de zomermaanden een open dag op het proefveld georganiseerd. In de wintermaanden worden de resultaten gepresenteerd tijdens de landelijke leliedag. Donateurs krijgen de resultaten toegestuurd en kunnen op het afgeschermde deel van deze website de resultaten nog eens rustig doorlezen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes personen:

Hans Kok (voorzitter) Vledder
Dirk Osinga (secretaris-penningmeester) Dokkum
Sjaak Huetink Lemelerveld
Martin Trip Sibculo
Geert Schoon Callantsoog
Henk Joling Dwingeloo
Gert Seubring Beilen

Ontwikkelen ecologische lelieteelt.
Stichting ROL wil samen met haar leden een rendabele en toekomstbestendige lelieteelt bewerkstelligen. Doelstelling van het project is het gebruik van kunstmeststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen sterk terug te dringen voor een beter imago, het voldoen aan markeisen en het creëren van een duurzame en robuuste teelt. Kortom het veilig stellen van de ‘license to operate’ voor lelietelers in Drenthe. Het verlagen van teeltrisico’s en het streven naar een rendabele bedrijfsvoering staat centraal. 

Beoogd resultaat van het project is het ontwikkelen en verspreiden van kennis over ecologische teeltstrategieën waarbij minimaal 50% minder inzet van chemische gewasbescherming nodig is en 50% minder kunstmest. Het behoud van productkwaliteit, opbrengst en vrijheid van ziekten en plagen is daarbij een harde eis. Uit het project dienen vijf ‘best practices’ komen die lelietelers kunnen toepassen om het geschetste ecologische resultaat te behalen. 

De werkzaamheden in het project worden verdeeld over de looptijd van twee jaar. Stichting Rol voert dit project praktijkonderzoek uit met vijf ecologische teeltstrategieën. De vijf strategieën worden vergeleken met de huidige teeltmethode. Het onderzoek wordt uitgevoerd in lelies uit de groepen Oriëntal en LA-hybride. Iedere strategie wordt deels gecombineerd met bestaande middelen.  De uitkomsten worden tijdens verschillende bijeenkomsten gepresenteerd en aan de deelnemers toegestuurd.

 

 
Email facebook twitter LinkedIn