ROL

STICHTING REGIONAAL ONDERZOEK LELIETEELT IN NOORD-  EN OOST NEDERLAND

bezoek aan de kas van de firma P.F. Onings

Graag nodigen we de donateurs van stichting ROL uit voor een bezoek aan de kas van de firma P.F. Onings op woensdagmorgen 1 juni.

In de kas van de firma zijn de bollen geplant afkomstig van het onderzoek op het proefveld van ROL in Vledder.  Het is van groot belang om te weten wat de kwaliteit van de bloemen is die uit die bollen groeien. Daarnaast is het plezierig elkaar weer een keer te kunnen bijpraten!

Locatie: Nieuwe Tuinen 1 in Honselersdijk

•    10.00 uur Ontvangst met koffie

 

•    10.30 uur Welkom en actualiteiten ROL: Dirk Osinga en Hans Kok.

 

•    10.45 uur Actualiteiten door de heer Evert van Zanten van Onings Flowerbulbs BV

 

•    11.00 uur bezoek proeven van ROL

        -    Afbroei: Weerbare lelies

        -    Afbroei: op weg naar ecologisch geteelde lelies

 

•    12.00 lunch (graag even aanmelden!)

 

•    12.30 uur Bezichtiging leliekas (o.a. met overig onderzoek)

 

Op woensdag 15 juni is de (uitgestelde) landelijke leliedag in Emmeloord.  

Minder gewasbeschermingsmiddelen door te kiezen voor resistente leliesoorten

ROL gaat door met het onderzoek naar resistente leliesoorten.Uit onderzoek in 2020 bleek dat door het kiezen voor resistente leliesoorten uit het bestaande assortiment minder gewasbeschermingsmiddelenIn 2021 financiert de sector zelf het vervolgonderzoek. Daarbij wordt gekeken naar de resistentie van 15 soorten in de drie meest geteelde groepen. Het doel van het onderzoek is om lelietelers een beter inzicht te geven in de keuze van de cultivar, zodat een goed verkoopbaar product kan worden geteeld met geen, of met zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen. De teler wordt hierdoor gestimuleerd om meer robuuste soorten lelies te telen. Een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is dat het gebruik van vuurresistente cultivars een behoorlijke middelenbesparing oplevert. Het onderzoek heeft een positieve bijdrage gehad in de kennis rondom resistente leliesoorten. Deze kennis is gedeeld met de telers zodat zij hier gebruik van kunnen maken. VervolgonderzoekIn 2021 vindt er vanuit Stichting ROL een vervolgonderzoek plaats. Dit onderzoek is erop gericht om de soorten en afzetmogelijkheden verder in kaart te brengen. Niet alleen de ziektegevoeligheid bepaald of een soort wordt geteeld, ook de prijs van het plantgoed, en de vraag vanuit de handel zijn bepalend.Om de telers nog meer te betrekken wordt er bij diverse bedrijven een referentieveld aangelegd.  Onderzoeksbureau HLB verzorgt de begeleiding.Vanuit het vervolgonderzoek worden in 2021 en 2022 de resultaten van de verkoop gemonitord. Brancheorganisatie Anthos heeft een aanvraag ingediend bij de Europese Commissie voor het verkrijgen van een EU subsidie voor de ontwikkeling van promotiecampagnes in China, Japan en Taiwan. Duurzaamheid is daarin een belangrijk thema. De sector kan, als uit het vervolgonderzoek blijkt dat er ook afzet is voor dit product, tegemoet komen aan de maatschappelijke vraag.